Cloud arhiva događanja 2015. - Matica Hrvatska Čabar | službeni web portal

Go to content

Cloud arhiva događanja 2015.

Pregled događaja u ogranku Matice hrvatske u Čabru

(siječanj 2015. - prosinac  2015.)

Siječanj

Izvješće o realiziranim programima u 2015. g. dostavljeno Primorsko-goranskoj  županiji i Gradu Čabru. (Ivan Janeš -OMHČ)

Rad na pripremi dviju zbirki pjesama „Tišine krik i Portret“ –autor Zlatko  Pochobradsky. (Zlatko Pochobratsky i Ivan Janeš)

Veljača

Potpisan Ugovor o korištenju sredstava Grada Čabra od 5.000,00 kn za realizaciju programa Ogranka u 2014. godini. (Realizirano 5.000,00 kn) Izvješće o financijskom poslovanju u 2015. godini.

Rad na pripremi za tisak knjige „Veja“ –autor Andrija Zbašnik. (Andrija Zbašnik, Jasenka Janeš i Ivan Janeš)

Ožujak

Potpisan Ugovor o korištenju sredstava PGŽ br. 075/11/2015 od 22.000,00 kn za realizaciju programa Ogranka u 2015. godini. (Realizirano 22.000,00 kn)

Delnice, 14. 03. – Tribina: Održivi razvoj kulturnog turizma u Gorskom kotaru (Ivan Janeš)

Čabar, 25. 03. – Natječaj OMH Čabar za mlade pjesnike osnovne i srednje škole Čabar. Rok: 15. 05. (Zlatko Pochobratsky, Slavko Malnar i Ivan Janeš)

Travanj

Lokve, 08. 04. Udruga „Ljubitelji lokvarskih starina“ i OŠ Lokve - Dani Rudolfa Strohala. Znanstveni skup – Pogledi Rudolfa Strohala na etnologiju. (Slavko Malnar i Ivan Janeš)

Ravna Gora, 09. 04. - 11. Gorančica - dodjela književne nagrade Goranskog Novog lista „Gorančica 2014“ . Ogranak Matice hrvatske Čabar predstavio se s 3 knjige izdanih u 2014. godini. Za knjigu „Rječnik čabarskog govora (hrvatski standardni – domače pamejnek“ - autor Slavko Malnar dobio je treću nagradu za najbolju knjigu u 2014. (Nazočni: Slavko Malnar, Marko Smole i Ivan Janeš)

11. 04. – Obilazak kupsko-čabranskog područja putevima kulturne baštine u organizaciji IEC Processus Montanus. (Marko smole i Ivan Janeš)

Zagreb, 16. 04. – Ministarstvo kulture RH Rješenjem Klasa: UP/I-612-08/15-06/0084, URBROJ: 532-04-01-03-02/2-15-1 proglasilo je Čabarske govore nematerijalnim kulturnim dobrom RH na prijedlog Ogranka MH Čabar. (dr.sc. Marija Malnar Jurišić i Ivan Janeš)
Rad na pripremi za tisak knjige „Rodoslovlje Ghyczy“ –autorica Katarina Ghyczy. (Katerina Ghyczy, Ivan Kvesić i Ivan Janeš)

Dan Ogranka Matice hrvatske Čabar - 30. travanj.

Svibanj

Prezid, 09. 05. – Predstavljena knjiga Jakoba Müllera „Kočevar ima samo jednu domovinu“ (Sudjelovali: Jakob Müller Slavko Malnar, Matija Turk i Ivan Janeš)

Pokupsko, 15. 05. – Susret ogranaka Matice hrvatske Zagrebačke županije i ogranaka povezanih uz program Kupa-rijeka života. Uloga ogranaka – Akademik Stjepan Damjanović, predsjednik MH, Predstavljanje ogranaka (predsjednici ogranaka) i škola i MH. (Ivan Janeš)

Rijeka, 21. 05. – Predstavljena pjesničke zbirke Branke Arh „Z“ (OMH Rijeka)

Lipanj

Čabar, 01. 06. – Proglašenje najboljih mladih pjesnika – natječaj OMH Čabar (Zlatko Pochobratsky, Gabrijela Arh-Polović, Slavko Malnar i Ivan Janeš)

Tršće, 05. 06. – Proglašenje Čabarskih govora nematerijalnim kulturnim dobrom RH i predstavljanje knjige „Rječnik čabarskog govora (hrvatski standardni – domače pamejnek“ –autor Slavko Malnar. (Sudjelovali: dr.sc. Marija Malnar Jurišić, Jakob Müller, Slavko Malnar, Zlatko Pochobratsky, Matija Turk i Ivan Janeš te gosti Filozofskog fakulteta Zagreb, studenti i profesori pod vodstvom prof. dr.sc Bernardine Petrović)

Nagrađivanje najboljih učenika OŠ „Petar Zrinski“ Čabar za Dan škole 6. lipnja knjigama OMH.

Rad na pripremi za tisak knjige „Makov Hrib“ –autor Slavko Malnar. (Slavko Malnar,Andrija Wolf, Marina Hrga-Arh i Ivan Janeš)

Čabar, 25. 06. - 22. glazbeni susreti “Zrinski 2015” – prigodom Dana državnosti u dvorištu dvorca Petra Zrinskog u Čabru. (Puhački orkestar i OMHČ)

Srpanj

Uređivanje i izrada DVD-a: Makov Hrib gradnja i otvorenje Kapelice Uzvišenje Svetog Križa (Ivan Janeš -OMHČ)

Ažuriram WEB Hosting domena paket i redovito održavanje Weba. (Ivan Janeš -OMHČ)

Kolovoz

Lividraga, 05. 08. 11. Smotra običaja čabarskog kraja - Dan domovinske zahvalnosti i Majka Božja Snježna -Susret drvara i šumara – sa sadržajem: prezentacija starih zanata drvara i šumara, običaji uz košenje i sušenje trave, priprema zimnice na starinski, vještine naših baka, prezentacija nošnji i nekadašnjih jela drvosječa. Na smotri su i ove godine nastupili harmonikaši na heligonki.

Plešce, Palčava šiša, 15. do 21. 08. – Sudjelovanje u Programu - 19. 08. Rječnik čabarskih govora i govori dao kulturno dobro, 21. 08. Literarna večer. (Slavko Malnar, Zlatko Pochobradsky, Marko Smole i Ivan Janeš)

Rad na pripremi za tisak „Zbornika 2“ goransko dijalektalno sijelo –Govor mog zavičaja. Zajedničko izdanje OMH Delnice i OMH Čabar. (Nives Marijanović, Diana Arbanas i Ivan Janeš)

Rujan

Krapina, 07. 09. Tjedan kajkavske kulture u Krapini. 14. znanstveni skup –kajkavski jezik. (Slavko Malnar i Ivan Janeš)

Čabar, 08. 09. –Izborna skupština Ogranka MH Čabra. Usklađivanje s novim Zakonom o udrugama. (Ivan Janeš, Ivan Kvesić i nazočni članovi OMHČ)

Makov Hrib, 09. 09. – Predstavljena knjiga Slavka Malnara „Makov Hrib“ prigodom otvorenja Kapelice Uzvišenje Svetog Križa (Sudjelovali: Slavko Malnar, Matija Turk i Ivan Janeš)

Čabar, 14. 09. – dostava materijala Uredu državne uprave za usklađenje s novim Zakonom o udrugama. (Ivan Janeš)

Zagreb, 19. 09. – Glavna skupština Matice hrvatske. Gradska skupština Grada Zagreba. (Ivan Kvesić i Ivan Janeš)

Potpisan Ugovor o korištenju sredstava Grada Čabra od 5.000,00 kn za realizaciju programa Ogranka u 2015. godini. (Realizirano 5.000,00 kn)

Rad na pripremi za tisak slikovnice „12 priča“ –autorice Božice Lipovac. (Branka Arh, Božica Lipovac i Ivan Janeš)

Listopad

Delnice, 05. 10. – Predstavljanje knjige „Erotikon“ – autorice Zlate Bujan-Kovačević. (Zlatko Pochobratsky, Slavko Malnar i Ivan Janeš)

Senj, 12. 10. – Arhiv Sakralna baština nadbiskupije Senjsko-modruške. Preslike parica Matičnih knjiga Gerovo , Hrib i Plešce od oko 1700. do 1840. g. i drugih dokumenata vezanih za čabarski kraj. (Slavko Malnar i Ivan Janeš)

Tršće, 23. 10., Mjesec knjige – Susret s pjesnikinjom i spisateljicom Brankom Arh i predstavljanje pjesničke zbirke „Z“. (Branka Arh, Marinko Krmpotić i Ivan Janeš)

Dostava projekata na Natječaj Grada Čabra za 2016. godinu. (Ivan Janeš -OMHČ)

Primljen novi član Matice hrvatske – Martin Kvaternik

Studeni

Delnice, 12. 11., Mjesec knjige – 24. dijalektalno sijelo „Govor mog zavičaja“ i predstavljanje „Zbornika 2“ zajedničko izdanje OMH Delnice i OMH Čabar. (Slavko Malnar i Ivan Janeš)

Tršće, 13. 11., Mjesec knjige - Predstavljanje knjige „Rodoslovlje pl. Obitelji Ghyczy Čabar“ -autorica Katarina Ghyczy. (Katarina Ghyczy, Slavko Malnar i Ivan Janeš)

Rad na pripremi za tisak kalendara za 2016. –autor Andrija Zbašnik. (Andrija Zbašnik i Ivan Janeš)

Prosinac

Fužine, 04. 12. – 14. dani dr. Franje Račkoga, znanstveno stručni skup i projekt „Znameniti gorani“. (Slavko Malnar i Ivan Janeš)

Tiskam kalendar za 2016. godinu autora Andrije Zbašnika.

Gerovo, 25.12. – Božićni koncert –Puhački orkestar grada Čabra. Osnovna škola Gerovo. (Puhački orkestar Čabar)

Back to content