Cloud arhiva događanja 2014. - Matica Hrvatska Čabar | službeni web portal

Go to content

Cloud arhiva događanja 2014.

Pregled događaja u ogranku Matice hrvatske u Čabru

(siječanj 2014. - prosinac 2014.) Realizacija programa djelovanja.

Siječanj

Izvješće o realiziranim programima u 2013. g. dostavljeno Primorsko-goranskoj  županiji i Gradu Čabru

Primljen novi član Matice hrvatske – Marko Smole

Veljača

Potpisan Ugovor o korištenju sredstava Grada Čabra od 10.000,00 kn za  realizaciju programa Ogranka u 2014. godini. (Realizirano 6. 00,00 kn) Izvješće  o financijskom poslovanju u 2013. godini.
Ožujak

Potpisan Ugovor o korištenju sredstava PGŽ br. 103/05/2013 od 19.000,00 kn za  realizaciju programa Ogranka u 2013. godini. (Realizirano 19.000,00 kn)

Delnice, 23. 03. dodjela književne nagrade Goranskog Novog lista „Gorančica  2012“ u Delnicama. Ogranak Matice hrvatske Čabar predstavio se s 7 knjige izdane  u 2012. godini. Za knjigu „Sječiva tišine“ - autor Andrej Zbašnik dobio je  Gorančicu za najbolju knjigu iz beletristike. (Nazočni: Slavko Malnar, Andrej  Zbašnik, Andrija Zbašnik i Ivan Janeš)

Delnice, 23. 03. 1. sastanku Uredništva leksikona “ZNAMENITI GORANI:  BIOGRAFSKI LEKSIKON”. Nakladnik i nositelj projekta Ogranak MH Čabar. (Nazočni:  članovi uredništva i glavni urednik Ivan Janeš)
Travanj

Ministarstvo kulture na natječaj za otkup knjiga dostavljena je ponuda Ogranka  MH Čabar.

Rijeka, 12. 04. Društvo Gorana Rijeka - Odbor za gospodarska i razvoja  pitanja. Tema: Mogućnosti razvoja Gorskog kotara – Europska unija šansa za  Gorski kotar. (Ivan Janeš)

Velika Gorica, 18. 04.- Matica u znaku goranskih ogranaka. Matičin četvrtak u  Muzeju Turopolja, ogranci Delnice i Čabar predstavili su svoj rad povodom 135  godina djelovanja Matice hrvatske u Delnicama i Čabru i 20. obljetnice  obnovljenog rada Ogranaka Matice hrvatske u Delnicama i Čabru. U programu  nastupili su književnici i autori knjiga u izdanju Ogranaka: Slavica Pajnić  (Delnice), Zlatko Pochobradsky (Čabar), Mira Jurković (Delnice) i Andrej Zbašnik  (Čabar). Milan Čop predstavio je tradicionalnu goransku glazbu na harmonici  heligonki. (Nazočni: Zlatko Pochobradsky, Andrej Zbašnik, Milan Čop i Ivan  Janeš)

Primljen novi član Matice hrvatske - Antun Žagar

Dan Ogranka Matice hrvatske Čabar - 30. travanj.
Svibanj
Brod na Kupi, 09. 05. – Predstavljena knjiga „Brod na Kupi i gornja kupska  dolina u ozračju povijesnih mijenja (monografija posvećena značajnim  obljetnicama školstva i prosvjete) autora mr.sc. Vladimira Mancea. (Ivan Janeš)

Tršće, 10.05. - Predstavljene knjige Branke Arh “HTU i NEI” i “TOPOT. TKO  KOMU DOLAZI”. Crteži: Nives Kavurić-Kurtović. Osnovna škola Tršće. Nakladnik:  Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci. (Marinko Krmpotić, Branka Arh i Ivan  Janeš)

Rijeka, 29. 05. Društvo Gorana Rijeka – sastanak Odbora za gospodarska  pitanja. Tema: Mogućnosti razvoja Gorskog kotara – Europska unija šansa za  Gorski kotar. (Ivan Janeš)
Lipanj
Nagrađivanje najboljih učenika OŠ „Petar Zrinski“ Čabar za Dan škole 6. lipnja  knjigama OMH.

Rijeka, 06. 06. - Predstavljena knjiga Desanke Šoštarić „Jutra je novi dan“.  I izložba slika Desanke Šoštarić. Hrvatska čitaonica Trsat. (Ingrid Šlosar,  Ivica Zbašnik, Desanka Šoštarić i Ivan Janeš)

Čabar, 07. 06. – Predstavljena knjiga Titus Franziskus Ghyczy „ODRAZI I  RAZMIŠLJANJA“ (Misaona lirika). Gradska vijećnica u Čabru. (Ivan Kvesić,  Katarina Ghyczy i Ivan Janeš)

Tršće, 08. 06. - Literarna predstava Göttscheabar hot lai oin Hoimöt -  Kočevar ima samo eno domovino u izvođenju Kulturnog društvo Sv. Mihael Grosuplje  (Slovenija). Dom kulture „12. rujan“ Tršće. (Jakob Muller, Slavko Malnar i Ivan  Janeš)

Zagreb, 18. 06. Predstavljena knjiga Zlate Bujan-Kovačević „GORAN I“ -  presjek stvaralaštva dvanaestero pjesnika povezanih s Gorskim kotarom. Velika  dvorana Matice hrvatske Zagreb. Knjiga je objavljena u povodu stote obljetnice  rođenja Ivana Gorana Kovačića (Sudjelovali: Branka Arh, Zlata Bujan-Kovačević,  Vesna Crnković, Josip Zvonimir Čadež, Davor Grgurić, Marinko Kovačević, Alojz  Majetić, Ana Ruža Pavek, Zlatko Pochobradsky, Franjo Švob Franina, Mirjana Vidas  Pokupec i Anka Žagar, dr. Ivo Kalinski i dr. Josip Lisac)

Tršće, 25. 06. - 20. glazbeni susreti “Zrinski 2013” – prigodom Dana  državnosti u Tršću u Domu kulture „12. rujan“ (Puhački orkestar i OMHČ)
Srpanj
Uređivanje i izrada DVD-a : Stare fotografije čabarskog kraja. (Ivan Janeš  -OMHČ)
Kolovoz
Gerovo, 03. 08. - Predstavljena knjiga Desanke Šoštarić „Jutra je novi dan“. I  izložba slika Desanke Šoštarić.Osnovna škola Gerovo. (Ingrid Šlosar, Desanka  Šoštarić i Ivan Janeš)

9. Smotra običaja čabarskog kraja (5. kolovoz 2013. u Lividragi - Dan  domovinske zahvalnosti i Majka Božja Snježna -Susret drvara i šumara – sa  sadržajem: prezentacija starih zanata drvara i šumara, običaji uz košenje i  sušenje trave, priprema zimnice na starinski, vještine naših baka, prezentacija  nošnji i nekadašnjih jela drvosječa. Na smotri su i ove godine nastupili  harmonikaši na heligonki.)

Plešce, Palčava šiša, 18. 08. - Predstavljanje knjige Marka Smolea „Stambena  baština u dolini gornje Kupe i Čabranke“ (Marko Smole i Ivan Janeš)
Rujan
Krapina, 09. 09. Tjedan kajkavske kulture u Krapini. 12. znanstveni skup  –kajkavski jezik (Slavko Malnar, Ivan Janeš, Cvetko Malnar)

Čabar, 19. 09. – Predavanje Slavka Malnara o „350 godina župe Sv. Antuna  Padovanskog Čabar“ Gradska vijećnica Čabar. (Slavko Malnar)

Dostava projekata na Natječaj PGŽ za 2014. godinu.
Listopad
Rijeka, 15. 10. - Predstavljanje knjige GORANI, dvanaestero pjesnika priređivačice Zlate Bujan-Kovačević. Povijesni arhiv grada Rijeke. (Povijesni arhiv Rijeka, Društvo Gorana Rijeko i ogranci Matice hrvatske Delnice i Čabar)

Rijeka, 18. 10. - Predstavljanje knjige Slavka Malnara „Življenje v preteklosti – Život u prošlosti“. Slovenski dom KPD Bazovica. (Slavko Malnar i Ivan Janeš)

Dostava projekata na Natječaj Grada Čabra za 2014. godinu.
Prosinac
Zagreb, 03. 12. – Sudjelovanje na okruglom stolu „Obrana Hrvatske i BIH“. Velika dvorana Matice hrvatske. (Ivan Kvesić i Ivan Janeš)

Tršće, 03.12. – Predstavljena slikovnice Marije Starčević „Veseli zekani“. Osnovna škola Tršće. (Danijela Peršić, Laura Resman, Marija Starčević i Ivan Janeš)

Gerovo, 25.12. – Božićni koncert – sudjelovali Puhački orkestar i mladi talenti. Osnovna škola Gerovo. (Puhački orkestar Čabar)
Back to content