Cloud arhiva događanja 2013. - Matica Hrvatska Čabar | službeni web portal

Go to content

Cloud arhiva događanja 2013.

Pregled događaja u ogranku Matice hrvatske u Čabru

(siječanj 2013. - prosinac 2013.) Realizacija programa djelovanja.

Siječanj

Izvješće o realiziranim programima  u  2012.g. dostavljeno Primorsko-goranskoj županiji i Gradu Čabru,
Primljen novi član Matice hrvatske - Sven Vukušić.

Veljača

Potpisan Ugovor o korištenju sredstava Grada Čabra od 12.500,00 kn  za realizaciju programa Ogranka u 2013. godini. (Realizirano 6.500,00 kn)


Izvješće o financijskom poslovanju u 2012. godini.

Ožujak

Potpisan Ugovor o korištenju sredstava PGŽ br. 103/05/2013 od 19.000,00 kn za realizaciju programa Ogranka u 2013. godini. (Realizirano 19.000,00 kn)


Delnice, 23. 03. dodjela književne nagrade Goranskog Novog lista „Gorančica 2012“ u Delnicama.

Ogranak Matice hrvatske Čabar predstavio se s 7 knjige izdane u 2012. godini. Za knjigu „Sječiva tišine“ - autor Andrej Zbašnik dobio je Gorančicu za najbolju knjigu iz beletristike. (Nazočni: Slavko Malnar, Andrej Zbašnik, Andrija Zbašnik i Ivan Janeš)

Delnice, 23. 03. 1. sastanku Uredništva leksikona “ZNAMENITI GORANI: BIOGRAFSKI LEKSIKON”. Nakladnik i nositelj projekta Ogranak MH Čabar. (Nazočni: članovi uredništva i glavni urednik Ivan Janeš)

Travanj

Ministarstvo kulture na natječaj za otkup knjiga dostavljena je ponuda Ogranka MH Čabar.

Rijeka, 12. 04. Društvo Gorana Rijeka - Odbor za gospodarska i razvoja pitanja. Tema: Mogućnosti razvoja Gorskog kotara Europska unija šansa za Gorski kotar. (Ivan Janeš)


Velika Gorica, 18. 04.- Matica u znaku goranskih ogranaka. Matičin četvrtak u Muzeju Turopolja, ogranci Delnice i Čabar predstavili su svoj rad povodom 135 godina djelovanja Matice hrvatske u Delnicama i Čabru i 20. obljetnice obnovljenog rada Ogranaka Matice hrvatske u Delnicama i Čabru.
U programu nastupili su književnici i autori knjiga u izdanju Ogranaka: Slavica Pajnić (Delnice), Zlatko Pochobradsky (Čabar), Mira Jurković (Delnice) i  Andrej Zbašnik (Čabar). Milan Čop predstavio je tradicionalnu goransku glazbu na harmonici heligonki.
(Nazočni: Zlatko Pochobradsky, Andrej Zbašnik, Milan Čop i Ivan Janeš)

Primljen novi član Matice hrvatske - Antun Žagar

Dan Ogranka Matice hrvatske Čabar - 30. travanj.

Svibanj

Brod na Kupi, 09. 05. Predstavljena knjiga „Brod na Kupi i gornja kupska dolina u ozračju povijesnih mijenja (monografija posvećena značajnim obljetnicama školstva i prosvjete) autora mr.sc. Vladimira Mancea. (Ivan Janeš)


Tršće, 10.05. - Predstavljene knjige Branke Arh “HTU i NEI” i “TOPOT. TKO KOMU DOLAZI”. Crteži: Nives Kavurić-Kurtović. Osnovna škola Tršće. Nakladnik: Matica hrvatska Ogranak u Rijeci. (Marinko Krmpotić, Branka Arh i Ivan Janeš)


Rijeka, 29. 05. Društvo Gorana Rijeka
sastanak Odbora za gospodarska pitanja. Tema: Mogućnosti razvoja Gorskog kotara Europska unija šansa za Gorski kotar. (Ivan Janeš)

Lipanj

Nagrađivanje najboljih učenika OŠ „Petar Zrinski“ Čabar za Dan škole 6. lipnja knjigama OMH.

Rijeka, 06. 06. - Predstavljena knjiga Desanke Šoštarić  „Jutra je novi dan“. I izložba slika Desanke Šoštarić. Hrvatska čitaonica Trsat. (Ingrid Šlosar, Ivica Zbašnik, Desanka Šoštarić i Ivan Janeš)

Čabar, 07. 06.
Predstavljena knjiga Titus Franziskus Ghyczy „ODRAZI I RAZMIŠLJANJA“ (Misaona lirika). Gradska vijećnica u Čabru. (Ivan Kvesić, Katarina Ghyczy i Ivan Janeš)

Tršće, 08. 06. - Literarna predstava Göttscheabar hot lai oin Hoimöt - Kočevar ima samo eno domovino u izvođenju Kulturnog društvo Sv. Mihael Grosuplje (Slovenija). Dom kulture „12. rujan“ Tršće. (Jakob Muller, Slavko Malnar i Ivan Janeš)

Zagreb, 18. 06. Predstavljena knjiga  Zlate Bujan-KovačevićGORAN I“  - presjek stvaralaštva dvanaestero pjesnika povezanih s Gorskim kotarom. Velika dvorana Matice hrvatske Zagreb. Knjiga je objavljena u povodu stote obljetnice rođenja Ivana Gorana Kovačića
(Sudjelovali: Branka Arh, Zlata Bujan-Kovačević, Vesna Crnković, Josip Zvonimir Čadež, Davor Grgurić, Marinko Kovačević, Alojz Majetić, Ana Ruža Pavek, Zlatko Pochobradsky, Franjo Švob Franina, Mirjana Vidas Pokupec i Anka Žagar,  dr. Ivo Kalinski i dr. Josip Lisac)

Tršće, 25. 06. - 20. glazbeni susreti “Zrinski 2013”
prigodom Dana državnosti u Tršću u Domu kulture „12. rujan“ (Puhački orkestar i OMHČ)

Srpanj

Uređivanje i izrada DVD-a : Stare fotografije čabarskog kraja. (Ivan Janeš -OMHČ)

Kolovoz

Gerovo, 03. 08. - Predstavljena knjiga Desanke Šoštarić „Jutra je novi dan“. I izložba slika Desanke Šoštarić.Osnovna škola Gerovo. (Ingrid Šlosar, Desanka Šoštarić i Ivan Janeš)

9. Smotra običaja čabarskog kraja
(5. kolovoz 2013. u Lividragi - Dan domovinske zahvalnosti i Majka Božja Snježna -Susret drvara i šumara
sa sadržajem: prezentacija starih zanata drvara i šumara, običaji uz košenje i sušenje trave, priprema zimnice na starinski, vještine naših baka, prezentacija nošnji i nekadašnjih jela drvosječa. Na smotri su  i ove godine nastupili harmonikaši na heligonki.)

Plešce, Palčava šiša, 18. 08. - Predstavljanje knjige Marka Smolea „Stambena baština u dolini gornje Kupe i Čabranke“ (Marko Smole i Ivan Janeš)

Rujan

Krapina, 09. 09. Tjedan kajkavske kulture u Krapini. 12. znanstveni skup kajkavski jezik (Slavko Malnar, Ivan Janeš, Cvetko Malnar)

Čabar, 19. 09.
Predavanje Slavka Malnara o „350 godina župe Sv. Antuna Padovanskog Čabar“ Gradska vijećnica Čabar. (Slavko Malnar)

Dostava projekata na Natječaj PGŽ za 2014. godinu.

Listopad

Rijeka,  15. 10.  - Predstavljanje knjige GORANI, dvanaestero pjesnika priređivačice Zlate Bujan-Kovačević. Povijesni arhiv grada Rijeke. (Povijesni arhiv Rijeka, Društvo Gorana Rijeko i ogranci Matice hrvatske Delnice i Čabar)

Rijeka,  18. 10.  - Predstavljanje knjige Slavka Malnara „Življenje v preteklosti
Život u prošlosti“. Slovenski dom KPD Bazovica. (Slavko Malnar i Ivan Janeš)

Dostava projekata na Natječaj Grada Čabra za 2014. godinu.

Studeni

Vrbovsko, 07. 11. - Predstavljanje knjige GORANI, dvanaestero pjesnika priređivačice Zlate Bujan-Kovačević. Gradska knjižnica Vrbovsko. (ogranci Matice hrvatske Delnice i Čabar)

Prosinac

Zagreb, 03. 12. Sudjelovanje na okruglom stolu „Obrana Hrvatske i BIH“. Velika dvorana Matice hrvatske. (Ivan Kvesić i Ivan Janeš)

Tršće, 03.12.
Predstavljena slikovnice Marije Starčević „Veseli zekani“. Osnovna škola Tršće. (Danijela Peršić, Laura Resman, Marija Starčević i Ivan Janeš)

Gerovo, 25.12.
Božićni koncert sudjelovali Puhački orkestar i mladi talenti. Osnovna škola Gerovo. (Puhački orkestar Čabar)

U 2013. godini izdali smo 4 knjige:

1. „Jutra je novi dan“ - autorica Desanka Šoštarić
poezija.
2. „Veseli zekani““ - autorica Marije  Starčević
slikovnica za djecu od 3 do 11 godina.
3. „Život u prošlosti“
autor Slavko Malnar povijesni pregled.
4. „Stambena baština u dolini gornje Kupe i Čabranke“ - autor mr.sc. Marko Smole
povijesni pregled.

Suizdavači knjige GORANI, dvanaestero pjesnika priređivačice Zlate Bujan-Kovačević. Predstavljeni pjesnici: Branka Arh, Zlata Bujan-Kovačević, Vesna Crnković, Josip Zvonimir Čadež, Davor Grgurić, Marinko Kovačević, Alojz Majetić, Ana Ruža Pavek, Zlatko Pochobradsky, Franjo Švob Franina, Mirjana Vidas Pokupec i Anka Žagar.

Back to content